Posts

Showing posts from June, 2018

EAYILA SERU

Image
 Diantara sifat yang menjerumuskan kita ke neraka antara lain Riya' (aktifitasnya ingin dilihat orang lain. Summ'ah( aktifitasnya merasa ingn didengar orang lain. Ujub ( merasa bangga dengan kelebiahn dirinya. Nauzubillahi minzaalik Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemuadian Kami jadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. (Q.S Alhujurat : 13 ). Betty Arianti, itulah nama yang disematkan orang tua pada saya, yang kemudian saya cari sendiri artinya, haha. Mungkin Betty diambil dari kata beauty (English) yang  berarti kecantikan/bagus. Mungkin doa orang tua saya agar saya mempunyai kecantikan akhlak, memainkan peran bagus di bumi sebagai hamba Allah nan taat, dan berorientasi akhirat. Bermisi khalifah, imaroh (pemakmur) dan imamah (pemimpin). walla